OFERUJEMY  USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA WYNAJMIE / DZIERŻAWIE DRUKAREK KSEROKOPIAREK

W chwili obecnej jest to bardzo popularna forma zaopatrzenia biura w urządzenia do wydruku, kopiowania czy skanowania dokumentów. Klient nie ponosi wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem drukarek czy kserokopiarek jak i późniejszą eksploatacją. Jedyny koszt to opłata za wykonane wydruki/kopie.

Wszystkie koszty związane z serwisowaniem urządzenia, zaopatrzeniem w materiały eksploatacyjne są po naszej stronie. Użytkownik zaopatruje się w papier we własnym zakresie.

Jest to również bezpieczna forma dla firm rozpoczynających działalność – w razie niepowodzenia przedsięwzięcia odbieramy urządzenie bez dodatkowych kosztów.

Przed wstawieniem urządzenia konsultujemy z klientem rodzaj urządzenia, wydajność miesięczną oraz opcje dodatkowe. Na tej podstawie ustalamy koszt jednej kopii. Koszt wykonania 1 kopii zaczyna się już od 4 groszy + VAT, w przypadku wydruków kolorowych od 29 groszy + VAT. Przy dużych ilościach drukowanych dokumentów istnieje możliwość negocjacji cen.

W ofercie posiadamy drukarki nisko i wysokonakładowe oraz kserokopiarki czarno-białe i kolorowe.