Oferujemy usługi

wynajmu i dzierżawy

drukarek i kserokopiarek

W chwili obecnej jest to bardzo popularna forma zaopatrzenia biura w urządzenia do wydruku, kopiowania czy skanowania dokumentów.
Klient nie ponosi wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem drukarek czy kserokopiarek jak i późniejszą eksploatacją. Jedyny koszt to opłata za wykonane wydruki/kopie.

W ofercie posiadamy drukarki nisko i wysokonakładowe oraz kserokopiarki czarno-białe i kolorowe.

Wszystkie koszty związane z serwisowaniem urządzenia, zaopatrzeniem w materiały eksploatacyjne są po naszej stronie. Użytkownik zaopatruje się we własnym zakresie jedynie w papier.

Jest to również bezpieczna forma dla firm rozpoczynających działalność – w razie niepowodzenia przedsięwzięcia odbieramy urządzenie 

bez dodatkowych kosztów.

Przed wstawieniem urządzenia konsultujemy z klientem rodzaj urządzenia, wydajność miesięczną oraz opcje dodatkowe. Na tej podstawie ustalamy koszt jednej kopii.

Koszt wykonania 1 kopii zaczyna się już od 4 groszy + VAT, w przypadku wydruków kolorowych od 29 groszy + VAT.

Przy dużych ilościach drukowanych dokumentów 

istnieje możliwość negocjacji cen.

Masz pytania?

Zadzwoń!

Masz
problem?

Nasze aktualne oferty

Zgłoszenie serwisowe